prime druk


Drukarnia Radość-Druk to firma o długoletniej tradycji. Założona we wrześniu 1986 roku. Do 2009 roku była spółką dwóch właścicieli: Jacka Piechowicza i Janusza Kolenkiewicza, który zaprzestał działalności. Od 2010 roku Radość - Druk jest częścią Oficyny Medialnej bez osobowości prawnej a jej wyłącznym właścicielem jest Jacek Piechowicz. Drukarnia w nowej strukturze organizacyjnej kontynuuje i rozwija swoją działalność. Od momentu powstania do chwili obecnej firma Radość-Druk wykonała różne prace dla około tysiąca różnych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Radość-Druk wykonuje opakowania, posiada własne Studio Graficzne studio@medialna.pl wyposażone w nowoczesne urządzenia i dysponujące najnowszymi wersjami oprogramowania.

Największym atutem drukarni jest jej załoga zdolna i rzetelna potrafiąca sprostać każdemu wyzwaniu produkcyjnemu.

Drukarnia dysponuje własnym autorskim oprogramowaniem  do kompleksowego zarządzania : Błyskawiczne Kalkulacje Poligraficzne (wersja 2009). Autorem oprogramowania jest mgr inż. i ekonomista Jacek Piechowicz, oprogramowanie było pięciokrotnie wystawiany na Targach Poznańskich a w sprzedaży jest od 2000 roku. Dzięki oprogramowaniu Klienci otrzymują na bieżąco precyzyjną ofertę cenową.

Promocje

Zamówienia internetowe!

wstęp

...
czytaj więcej...

Transport gratis!

...
czytaj więcej...